ทำความรู้จักกับกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และการให้ทุนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ผ่านกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
   
หลักเกณฑ์ การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
   
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา)
เลขที่บัญชี 404-483427-9
   
ศิษย์เก่าที่ประสงค์จะสนับสนุนกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีและแจ้งชื่อที่อยู่ มาที่ คุณวิลาวัลย์ รัตนทอง rattanatong-wil@hotmail.com โทร.074-609600 ต่อ 2510‏ เพื่อทางกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ จะได้จัดส่งใบเสร็จ และท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้