โรงแรมที่พัก สำหรับงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ทานตะวันคืนถิ่น
 

1. โรงแรมวังโนราห์ ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 074-606634
อัตราค่าห้องพัก ห้องเดี่ยว 800 บาท / คืน รวมอาหารเช้า
  ห้องคู่    600 , 800, 1,000 บาท / คืน รวมอาหารเช้า
ระยะทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงแรม  30.4 กิโลเมตร
 

2. โรงแรมซิตี้ปาร์ค อ.เมือง จ.พัทลุง  (ใหม่)

โทรศัพท์ : (074) 613 516-7
อัตราค่าห้องพัก ห้องเดี่ยว 900 บาท / ไม่มีอาหารเช้า
  ห้องคู่     900 บาท / ไม่มีอาหารเช้า
ระยะทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงแรม  37 กิโลเมตร
 
3. โรงแรมเดอะ เซ็นทริส พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง (ใหม่)
โทรศัพท์ : 074-616555 074-616699
อัตราค่าห้องพัก ห้องเดี่ยว 900 บาท / คืน  อาหารเช้า 150 / คน (ลดจากเดิม 950 บาท)
  ห้องคู่     900 บาท / คืน  อาหารเช้า 150 / คน (ลดจากเดิม 950 บาท)
ระยะทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงแรม  29.1 กิโลเมตร
 
4. โรงแรม ศรีปากประ รีสอร์ท ทะเลน้อย จ.พัทลุง
โทรศัพท์ : Tel. 0950360446, 0819693791 และ e-mail: sripakpra@gmail.com
อัตราค่าห้องพัก วันเสาร์-อาทิตย์  2,500 บาท จำนวน 2 คน  / คืน รวมอาหารเช้า
ระยะทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงแรม  35  กิโลเมตร
 
5. โรงแรม ณ ตะลุงรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โทรศัพท์ : Tel. 098 056 6813 / 087 056 0943
อัตราค่าห้องพัก ราคา 400 - 750 บาท พร้อมอาหารเช้า (ลด 10%)
ระยะทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงแรม  2 กิโลเมตร
 
6. หนานท่าส้าน อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โทรศัพท์ : 081-2721139 (คุณไก่)
อัตราค่าห้องพัก ราคา 500 - 1500 บาท (มีส่วนลดพิเศษให้)
 
7. เรือนไทยทักษิณ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : 08 1271 1811, 08 3190 4322
อัตราค่าห้องพัก ห้องปรับอากาศ 600 บาท
(ส่วนลด 10%) ห้องพัดลม 500 บาท