ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์-ทานตะวันคืนถิ่น ครั้งที่ 2 (25 ตุลาคม 2557)
กรุณากรอกข้อมูล ในช่องที่มี * ให้ครบทุกช่อง
 
ข้าพเจ้า ชื่อ* นามสกุล*
ชื่อเล่น* รหัสนิสิต
ปีที่เข้าศึกษา* Science รุ่นที่
สาขาวิชา*
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก    
เลขที่* ซอย
ถนน แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ* จังหวัด*
E-mail*
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ*
Facebook    
สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
       
มีความประสงค์จะซื้อบัตรเข้าร่วมงาน (ผู้ใหญ่ ใบละ 500 บาท/คน สำหรับเด็กเข้าร่วมงานได้ฟรี)
จำนวน* ใบ