ภาพกิจกรรม ทานตะวันคืนถิ่น ครั้งที่ 1
                 
       
                 
       
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       
                 
       

 

วิดีโอ ทานตะวันคืนถิ่น ครั้งที่ 1
 
ประมวลภาพงานทานตะวันคืนถิ่น ครั้งที่ 1
 
ประมวลภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์