แจ้งโอนเงิน
 
รหัสการลงทะเบียน   (สามารถดูได้จากเมนูรายชื่อผู้ลงทะเบียน)
ชื่อ-สกุล    
วันที่/เวลา ที่โอน เวลา น. (เช่น 13.00)
จำนวนเงิน บาท    
หลักฐานการโอน ไฟล์ที่รองรับ .pdf .jpg .gif และ .png
  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)